Wybierz język:

Facebook
Największy drewniany kościół w Europie na liście UNESCO
Pokaż aktualności
 • Festiwal Bachowski

  19.07.2015

  W związku z XVI edycją Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego czytaj więcej

 • Od kantaty do kantaty

  08.07.2015

  …w Kościele Pokoju. czytaj więcej

 • Kościół Pokoju nowym cudem Polski

  29.06.2015

  Zachęcamy do oddania głosu! czytaj więcej

 • Ślub krewnego Helmuta Jamesa von Moltke

  28.06.2015

  Historyczne miejsca, które poznaliśmy podczas wspólnych podróży po Śląsku, skłoniły do podjęcia decyzji o zawarciu małżeństwa w Świdnicy – mówią państwo młodzi. czytaj więcej

Ukryj aktualności

Podział administracyjny

Władze Kościoła:

 • Synod Kościoła – najwyższa władza Kościoła, władza ustawodawcza
 • Rada Synodalna – organ władzy ustawodawczej działający między zjazdami Synodu
 • Konsystorz – organ wykonawczy Synodu Kościoła oraz naczelna władza administracyjna
 • Biskup Kościoła – duchowny zwierzchnik Kościoła (kadencja 10 letnia)

 

Podział administracyjny Kościoła:

 

Diecezje na czele z biskupem diecezjalnym:

 • Cieszyńska
 • Katowicka
 • Mazurska
 • Pomorsko – Wielkopolska
 • Warszawska
 • Wrocławska

 

Władzami dla Diecezji są: Synod Diecezjalny, Rada Diecezjalna i Biskup Diecezjalny.

 

Każda diecezja dzieli się na parafie (128).

Władzami dla Parafii są: Zgromadzenie Parafialne, Rada parafialna, Proboszcz wybierany przez Zgromadzenie parafialne na 10 letnią kadencję, w zależności od liczebności danej parafii proboszcz może mieć do pomocy wikariusza.

 

Rola Duchownego:

 

Duchowny luterański jest “reprezentantem osoby Chrystusa” sprawując urząd Kościoła zwiastowania Słowa Bożego i udzielania Sakramentów Świętych czyni to „w miejsce i w zastępstwie Chrystusa, jest “sługą Słowa Bożego”

 

Kościół Ewangelicko – Augsburski uznaje jeden urząd duchowny, który posiada trzy posługi o nazwach:

 

 • Biskup – gr. episkopos (nadzorca)
 • Prezbiter (Ksiądz) – gr. presbyteros (starszy)
 • Diakon – gr. diaconos (sługa, służebnica)

 

Proboszcz jest “pasterzem” swojej Parafii, jest duchownym zwierzchnikiem Parafii, a z mocy ordynacji jest sługą Chrystusa i jego Kościoła, który czuwa nad zachowaniem w parafii czystości zwiastowania Słowa Bożego, nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewieniem życia religijnego w Parafii. Proboszcz jest zobowiązany do zapewnienia zwiastowania Słowa Bożego, sprawowania i udzielania Sakramentów, odprawiania ślubów i pogrzebów itp. Na mocy prawa kościelnego administruje Parafią i wraz z Radą Parafialną odpowiada za gospodarkę parafialną. Reprezentuje Parafię na zewnątrz. Angażuje się w życie społeczne lokalnej społeczności.

 

 

Newsletter Powered By : XYZScripts.com