Wybierz język:

Facebook
Największy drewniany kościół w Europie na liście UNESCO
Pokaż aktualności
 • Festiwal Bachowski

  19.07.2015

  W związku z XVI edycją Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego czytaj więcej

 • Od kantaty do kantaty

  08.07.2015

  …w Kościele Pokoju. czytaj więcej

 • Kościół Pokoju nowym cudem Polski

  29.06.2015

  Zachęcamy do oddania głosu! czytaj więcej

 • Ślub krewnego Helmuta Jamesa von Moltke

  28.06.2015

  Historyczne miejsca, które poznaliśmy podczas wspólnych podróży po Śląsku, skłoniły do podjęcia decyzji o zawarciu małżeństwa w Świdnicy – mówią państwo młodzi. czytaj więcej

Ukryj aktualności

Rewitalizacja

Rewaloryzacja ewangelickiego zespołu placu Pokoju i wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Zabytków Kultury UNESCO Kościoła Pokoju, jest najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w obszarze rewitalizowanym, ale też w skali całego miasta i regionu. Zakończenie podjętych uprzednio inwestycji oraz zmiana funkcji obiektów w zespole urbanistycznym pozwoli na zwielokrotnienie ruchu turystycznego, jak również zmniejszenie bezrobocia w Świdnicy poprzez utworzenie szeregu miejsc pracy w punktach informacyjnych, placówkach badawczych i w usługach hotelarsko – gastronomicznych.

 

W ramach projektu nastąpi:

 1. Rewaloryzacja Kościoła Pokoju, jest najważniejszym zadaniem inwestycyjnym w obszarze rewitalizowanym, całego miasta i regionu. Zakończenie podjętych inwestycji pozwoli na zwielokrotnienie ruchu turystycznego i zapewni możliwie największe bezpieczeństwo przeciwpożarowe i antywłamaniowe największej świątyni drewnianej w Europie.
 2. Rewaloryzacja cmentarza ewangelickiego, stanowiącego ważny element kompleksu Placu Pokoju pozwoli na znaczne zwiększenie ruchu turystycznego, a po zakończeniu prac i po wykonaniu systemu identyfikacji pełnić będzie też istotną rolę edukacyjną.
 3. Adaptacja części budynku Plebanii na Instytut Badań nad społecznością ewangelicką Dolnego Śląska, będzie elementem kompleksowej rewaloryzacji ewangelickiego zespołu Placu Pokoju, pozwoli na utworzenie placówki badawczej i edukacyjnej, gromadzącej zbiory historyczne związane ze społecznością ewangelicką oraz stanowić będzie ważne ogniwo współpracy i dialogu pomiędzy religiami, wyznaniami i ludźmi o różnych światopoglądach.
 4. Rozbudowa Domu Stróża z przeznaczeniem na restaurację i toalety publiczne dla turystów – istniejąca kawiarnia w Domu Stróża zostanie rozbudowana o część restauracyjną z kuchnią i pełnym wyposażeniem, a także tworzony zostanie publiczny węzeł sanitarny, dostosowany również dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
 5. Adaptacja budynków nr 2 i 3/4 na pensjonat z częścią restauracyjną w pełni dostępnego dla osób niepełnosprawnych.
 6. adaptacja budynku nr 1 na Centrum Informacji o Zabytkach UNESCO, które będzie pełniło niezwykle ważną ponadregionalną rolę naukową, kulturalną i edukacyjną. Jednocześnie będzie ważnym ogniwem współpracy międzynarodowej dotyczącej rewaloryzacji zabytków i ochrony światowego dziedzictwa kulturowego.
 7. Rewaloryzacja dzwonnicy z adaptacją na galerię. Dzwonnica jest bardzo ważnym obiektem ze względów historycznych jaki i istotną dominantą dopełniającą układ urbanistyczny Placu Pokoju. Renowacja dzwonnicy i adaptacja części obiektu na galerię zwiększy atrakcyjność oferty turystycznej.
 8. Adaptacja dawnego Kościoła Zimowego na obiekt widowiskowo – konferencyjny, co pozwoli na utworzenie atrakcyjnego centrum kulturalnego i konferencyjnego przeznaczonego dla dużych widowisk, spektakli i koncertów, a także dla przedsięwzięć targowych i konferencyjnych z udziałem lokalnych i regionalnych przedsiębiorców.
 9. Adaptacja budynków nr 20 i 22 na funkcje handlowe i usługowe, które stanowić będą uzupełnienie kompleksowej rewaloryzacji i przekształceń funkcjonalnych Placu Pokoju.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com