Wybierz język:

Facebook
Największy drewniany kościół w Europie na liście UNESCO
Pokaż aktualności
 • Festiwal Bachowski

  19.07.2015

  W związku z XVI edycją Międzynarodowego Festiwalu Bachowskiego czytaj więcej

 • Od kantaty do kantaty

  08.07.2015

  …w Kościele Pokoju. czytaj więcej

 • Kościół Pokoju nowym cudem Polski

  29.06.2015

  Zachęcamy do oddania głosu! czytaj więcej

 • Ślub krewnego Helmuta Jamesa von Moltke

  28.06.2015

  Historyczne miejsca, które poznaliśmy podczas wspólnych podróży po Śląsku, skłoniły do podjęcia decyzji o zawarciu małżeństwa w Świdnicy – mówią państwo młodzi. czytaj więcej

Ukryj aktualności

Historyczny etap w renowacji Kościoła Pokoju w Świdnicy

14.02.2014

...prace za 14 milionów złotych... Trwający od ponad dwudziestu lat remont Kościoła Pokoju w Świdnicy nareszcie nabierze tempa i rozmachu. Wpisana w 2001 roku na listę UNESCO świątynia znalazła się w gronie 18  podmiotów, które otrzymały dotację z programu Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014. Swoje wnioski w programie złożyło aż 277 podmiotów z całego kraju. Po trwających kilka miesięcy weryfikacjach  aplikacji Bogdan Zdrojewski, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisał 11 lutego 2014 roku decyzję o dofinansowaniu wybranych projektów. - Byłem zaskoczony telefonem od ministra kultury i dziedzictwa narodowego, który poinformował mnie o swojej decyzji – mówi ks. Waldemar Pytel, proboszcz parafii. – Minister stwierdził, że widzi, z jakim mozołem i trudem jest prowadzona renowacja Kościoła Pokoju, sam prywatnie tu gościł i dostrzegł, jak niszczeje zabytkowy cmentarz. Powiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, iż wszystkie dotychczasowe dotacje z ministerstwa są minimalne w skali potrzeb. W ciągu dwóch najbliższych lat zostaną wykonane w Kościele Pokoju i na placu Pokoju prace za 14 milionów złotych. Konserwacją będą objęte duże organy w kościele wraz z emporą organową. Ten potężny romantyczny instrument wyposażony w zespół 60 głosów od ponad dziesięciu lat ze względu na stan techniczny jest nie używany.  Dzięki dotacji będzie można przywrócić pierwotne, bardzo wysoko oceniane w przeszłości, walory muzyczne Kościoła Pokoju, a także wzbogacić ofertę muzyczną organizowanego corocznie Festiwalu Bachowskiego. Modernizacja plebani na Dolnośląski Instytut Ewangelicki pozwoli stworzyć bezpieczne warunki do przechowywania i udostępniania wszystkim zainteresowanym starych druków,  rękopisów i bezcennych dokumentów zgromadzonych w trakcie  360-letniej historii parafii. Kontynuacja prowadzonych od kilku lat prac konserwatorskich na cmentarzu będzie w projekcie skoncentrowana na konserwacji liczącego ponad kilometr  XVII-wiecznego muru okalającego plac Pokoju i umieszczonych w nim nagrobków. Wśród dofinansowanych projektów oprócz Kościoła Pokoju znalazły się między innymi: rewitalizacja Teatru Juliusza Słowackiego w Krakowie, konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich w Warszawie, remont i konserwacja Starej Pomarańczarni z Teatrem Stanisławowskim w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Jak podaje w oficjalnym komunikacie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wybrane projekty wyróżniają się ogólnopolskim oddziaływaniem, kompleksowością oraz wysoką rangą planowanych działań, zarówno w obszarze ochrony i zachowania dziedzictwa narodowego, jak również w aspekcie założonych programów kulturalnych i edukacyjnych. Dofinansowane przedsięwzięcia, poprzez swój unikalny charakter,  aktywnie przyczynią się do promocji polskiego dorobku kulturowego, jak również do rozwoju kompetencji społeczno-kulturowych odbiorców planowanych inwestycji. Warto dodać, że jesteśmy wraz z Prawosławną Diecezją Lubelsko-Chełmską jedynymi podmiotami kościelnymi, które otrzymały dofinansowanie.

Newsletter Powered By : XYZScripts.com